Pastatų Renovacija-Modernizacija

Pastatų Renovacija-Modernizacija

Įmonė „Progresyvūs Projektai“ turi plačią veiklos specifiką: užsiimame gyvenamų, pramoninių ir visuomeninių pastatų projektavimu, vykdome daugiabučių namų renovaciją – modernizaciją. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos reikalavimus ir valstybės remiamą programą „Jessica“, atliekamas daugiabučių namų atnaujinimas. Taip siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą, taip mažinant išmetamo CO2 kiekį.

Renovacijos – modernizacijos laikas

Mūsų įmonė daugiausiai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, todėl daugiabučių renovacija ir projekto parengimo laikas priklauso nuo laimėto konkurso sąlygų. Konkretaus objekto parengimo laikas siekia 1 – 2 mėnesius, priklausomai nuo namo dydžio ir projekto sudedamųjų dalių.

Pateiktas projektas yra vertinamas ekspertų. Gavus teigiamą projekto ekspertizės išvadą, projektas keliamas į „Infostatyba“ (valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos) bazę, kur gaunamas statybos leidimas. Dirbdami visada stengiamės išlaikyti optimalų laiko sąnaudų ir kokybės santykį. Daug dirbame, domimės statybų naujienomis ir keliame kvalifikaciją, kad daugiabučių namų renovacija „Progresyvūs Projektai“ komandos dėka būtų patikimas ir profesionalus sprendimas.

Daugiabučių renovacija yra gana ilgas ir tęstinis procesas. Jis reikalauja įvairių dokumentų, tam tikrų teisės aktų laikymosi. Atlikdami projektavimo darbus pastatų atnaujinimui laikomės privalomų teisės aktų ir kitų normų:

  • LR Statybos įstatymo;

  • statybos techninių reglamentų (STR);

  • daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo;

  • specialiųjų architektūros reikalavimų;

  • kitų įstatymų, reglamentuojančių statinio saugos ir paskirties reikalavimus;

  • teisės aktų, reglamentuojančių esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases;

  • higienos normų;

  • teritorijų planavimo dokumentų.

Darbo spektras

Nors gyvenamųjų pastatų atnaujinimas dažniausiai atliekamas Vakarų Lietuvoje, vis dėlto, neapsiribojama tik namų renovacija Klaipėdoje. Procesas vykdomas ir kituose šalies miestuose, pavyzdžiui, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir kitur. Profesionaliu darbu ir atliktais projektais patiki vis daugiau žmonių.

Pastatų atnaujinimo strategija

Dabartinis daugiabučių namų atnaujinimo tikslas yra pateisinti ES sukurtą naują ir efektingesnę energijos vartojimo strategiją „Europa 2020“. Šia programa siekiama sumažinti į atmosferą išskiriamų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šių normų laikosi ir mūsų komanda tada, kai daugiabučių renovacija dar tik planuojama. Siekiame, kad būtų pateisinti aplinkosaugos reikalavimai ir kitos šiandien aktualios pastatų atnaujinimo tendencijos.

Įmonė „Progresyvūs Projektai“ per daugiau nei dešimtmetį sukaupė didelę patirtį, todėl žino, kaip pasiekti profesionalų rezultatą, kuris džiugintų klientą. Keiskime Lietuvos miestų urbanistinį paveikslą pasitelkdami pastatų renovaciją – modernizaciją kartu!

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ŠATRIJOS G. 8, SKUODAS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ŠATRIJOS G. 8, SKUODAS, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VILNIAUS G. 38, SKUODE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VILNIAUS G. 38, SKUODE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SODŲ G. 35, PALANGOJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO SODŲ G. 35, PALANGOJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGĖS R. SAV., PLUNGĖS M., V. MAČERNIO G. 23, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO PLUNGĖS R. SAV., PLUNGĖS M., V. MAČERNIO G. 23, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO J. ZAUERVEINO G. 10a, KLAIPĖDOJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO J. ZAUERVEINO G. 10a, KLAIPĖDOJE, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS