Projektų valdymas: pagrindiniai žingsniai

Projektų valdymas: pagrindiniai žingsniai

Naujas statinys reikalauja daug dėmesio – reikia suderinti leidimus, erdves su būsimų gyventojų poreikiais, paruošti vidaus ir išorės dizainą ir viskas turi tilpti į planuojamą biudžetą. Dėl šios priežasties projektų valdymas atiduodamas profesionaliems projekto valdytojams, galintiems pasirūpinti šių užduočių atlikimu laiku ir neviršijant nustatyto biudžeto.

Projektų valdymo žingsniai

Kaip ir kiekvienas projektas, statybų irgi turi kelis žingsnius, kuriais sekama:

 • diskusija su klientais. Aiškinamasi, kokie klientų poreikiai, veiklos būdas, taip susidaromas bendras vaizdas, kokio statinio tikisi Užsakovas. Šiame etape nustatomas ir biudžetas, kiek klientai planuoja išleisti objekto statybai.;
 • projekto išgryninimas. Susidarius bendrą vaizdą apie statinį, paruošiami planai, kaip jis turėtų atrodyti. Klientui pageidaujant galima parengti ir trimatį maketą. Šiame etape koreguojamos detalės, kol randamas tinkamiausias statinio variantas. Diskutuojama ir su inžinieriais, kurie nagrinėja planus ir nustato, ar juos galima įgyvendinti;
 • Konkursinės dokumentacijos parengimas. Parengiama konkursinė dokumentacija, kurios pagrindu skelbiamas konkursas statybų rangovo parinkimui.
 • Statybos darbų proceso kontrolė. Parinkus statybos rangovą ir gavus statybos leidimą pradedami statybos darbai. Visos statybos metu vykdoma statybos darbų kontrolė, kurios metu tikrinama statybos darbų kokybė, priimami paslėpti darbai, vedami savaitiniai susirinkimai, kontroliuojamas statybos biudžetas ir eilė kitų Užsakovo statybos valdytojui pavestų funkcijų.
 • Statybos užbaigimas. Užbaigus statybos darbus kartu su statybos rangovu organizuoja objekto pridavimą valstybinei teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijai.
Dokumentai ir leidimai

Prieš pradedant statybas, aktualu pasirūpinti reikiamais leidimais, kurie įteisina naujo statinio atsiradimą. Tam reikės pateikti pilną informaciją apie sklypo valdytojus, sklypo sąlygas:

 • reikės sklypo nuosavybės įrodymo;
 • bendraturčių statyti sutikimo;
 • būtina atlikti sklypo geodezinius tyrimus, pateikti topografinę nuotrauką;
 • reikės pateikti sklypo planą.

Statybų dokumentų valdymas apima ir leidimus, susijusius su būsimomis statybomis:

 • Užsakovo vardu gauti architektūrinius, paveldosaugos reikalavimus, prisijungimo sąlygas (inžineriniams tinklams)
 • statytojas turi būti įstatymiškai įteisintas;
 • turi būti pateikta projektavimo užduotis;
 • Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai turi būti pateiktas prašymas savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas gauti statybos leidimą..

Priklausomai nuo projektuojamo statybos objekto paskirties, gali būti reikalingi ir papildomi dokumentai, kaip planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai, visuomenei svarbių statinių projektiniai pasiūlymai. Galiausiai, tik gavus statybos leidimą, galima pradėti vykdyti darbus.

Projektų valdymas patikimas profesionalams

Pastato, ypač komercinės, gamybinės ar sandėliavimo veiklos, statyba nėra itin paprasta – yra daug aspektų, kuriems nepasisekus reikės stabdyti projektą ir laukti leidimo jį tęsti. Todėl geriausia, jei projektų valdymu užsiima asmenys, jau išsiaiškinę visas šias detales, žinantys potencialias kliūtis ir turintys patirties jų sprendime.

Jei projektas laiku yra nebaigiamas, rizikuojama didesnėmis statybų išlaidomis: darbai organizuojami netinkamai, išlieka neaiškumas, kada jie bus pradėti ar užbaigti. Tačiau profesionalūs projektų valdytojai gali užtikrinti, kad:

 • statyba vyks sklandžiai pagal kontroliuojamą darbų grafiką;
 • dokumentų valdymas bus atliekamas teisingai ir savalaikiai;
 • bus gaunami reikiami leidimai;
 • pastato projektas atitiks keliamas užduotis bei puikiai derės prie aplinkos;
 • bus parinktas racionalus biudžetas, atitinkantis projektuojamo pastato pobūdį.

Projektų valdymas yra svarbi užduotis, kuri padeda suderinti skirtingus poreikius, priderinti pastatą prie aplinkos ir užtikrinti sklandų procesą. Tačiau sklandžiai projektą užbaigti gali tik profesionalai, todėl pasitikėkite mumis – pasirūpinsime Jūsų projektu!