DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOJE, VETERINARIJOS G. 29, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO KLAIPĖDOJE, VETERINARIJOS G. 29, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS