J. Janonio g. 17, Klaipėdoje, paprastojo remonto projektas

J. Janonio g. 17, Klaipėdoje, paprastojo remonto projektas